Ekspozycja "ŻYDZI OTWOCCY" prezentuje w ujęciu monograficznym wszystkie aspekty życia żydowskich mieszkańców otwocka od momentu powstania osady aż po tragiczne dni Szoah. Wśród prezentowanych zagadnień znalazły się między innymi te dotyczące życia religijnego, szkolnictwa, opieki zdrowotnej, życia codziennego i społecznego z jego organizacjami i partiami politycznymi. Druga część wystawy poświęcona jest najtragiczniejszemu w dziejach Żydów okresowi II wojny światowej. Na wystawie znajdują się dokumenty, fotografie i relacje świadków dotyczące powstania, istnienia i likwidacji otwockiego getta. Autor wystawy położył szczególny nacisk na kwestie stosunków polsko-żydowskich. Nie brakuje tu przykładów harmonijnego współżycia i współpracy przy budowie miasta chrześcijan i Żydów. Dowodzi tego chociażby historia Ireny Sendler i jej rodziny. Jedna z ostatnich plansz wystawy poświęcona jest Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata z Otwocka i jego najbliższej okolicy. Autorem tej wystawy jest kierownik Muzeum Ziemi Otwockiej, historyk Sebastian Rakowski.

Ekspozycja ta zdobyła drugą nagrodę w pierwszej edycji konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba", w kategorii "Najciekawsza wystawa zorganizowana w roku 2006 na Mazowszu".


POWRÓT