Wernisaż w Muzeum Mazurskim w Szczytnie.

Występ zaproszonego zespołu z programem piosenek
żydowskich zakończył się brawami z bisem.POWRÓT