Inauguracja projektu "Żydzi otwoccy. Kraina dziwnych snów..."

Bezpośrednio po zakończeniu marszu pamięci i modlitwy - w dniu 65. rocznicy likwidacji otwockiego getta - w Otwockim Centrum Kultury odbyła się inauguracja wystawy przygotowanej przez Muzeum Ziemi Otwockiej "Żydzi otwoccy. Kraina dziwnych snów..." autorstwa Sebastiana Rakowskiego i Tomasza Brzostka.

Sala Klubu "Smok" z trudem pomieściła wszystkich zainteresowanych. Byli wśród nich także oficjalni goście marszu: minister Ewa Junczyk-Ziomecka z Kancelarii Prezydenta RP, ambasador Izraela David Peleg i naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

Tradycja mieszała się na sali ze współczesnością - tak jak historyczne fotografie zgromadzone przez Sebastiana Rakowskiego z artystycznymi zdjęciami Tomasza Brzostka; tak jak dawni otwoccy Żydzi i inne osoby starsze, pamiętające żydowskich współobywateli miasta, z urodzonymi po wojnie, dla których tamte czasy są już tylko wspomnieniem.

Krótkie wprowadzenie wygłosił Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny miesięcznika "WIĘŹ" i przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich. Podkreślił, że wystawa w obecnym kształcie nabiera charakteru międzynarodowego. Otwock był dawniej miejscem znanym w Polsce i poza granicami kraju. Również obecnie pamięć o dawnym Otwocku i jego żydowskich współtwórcach powinna przekraczać granice Rzeczypospolitej. Dzieje się już tak zresztą dzięki zagranicznym gościom otwockich uroczystości. Może niektórzy z nich zaproszą wystawę "Żydzi otwoccy. Kraina dziwnych snów..." do swoich miast?

Nieoczekiwanym elementem wernisażu stała się nagła radość pani Sophie Maj, która na jednej z dawnych fotografii odnalazła twarz swojego ojca, Jakuba Grinberga... Był on nauczycielem matematyki i fizyki w otwockim gimnazjum. Pani Maj od 1958 roku mieszka w Australii, w Melbourne. Swoje życie opisała w książce "Living in Interesting Times. A Multicultural Life" [Żyjąc w ciekawych czasach. Życie wielokulturowe]. Fragmenty książki, w tym jej wspomnienia z Otwocka, można przeczytać na stronie www.sophiemaj.com

Ambasador Izraela David Peleg.
Fot: Maciej Gągała / "Gazeta Otwocka"

Fot: Maciej Gągała / "Gazeta Otwocka"


POWRÓT